Postani član MK OSIJEK !

Želiš postati član Moto kluba Osijek, najstarijeg i najbrojnijeg moto kluba u ovom dijelu Hrvatske, želiš postati i biti dio moto tradicije, kontaktiraj nas ili posjeti svaki petak u 20,00 sati u službenim prostrijama MK Osijek, na prostoru Športsko rekreativne zračne luke Čepin, Sv. L. B. Mandića 172A, Osijek.