Ciljevi

Motoklub Osijek osnovan je u cilju promicanja, razvitka i unapređenja tradicije bavljenja motociklizmom u gradu Osijeku i šire, te promicanje motociklizma općenito, promicanje grada Osijeka i Republike Hrvatske kao i organiziranog i neorganiziranog druženja motorista, promicanje humanitarne i domoljubne vrijednosti u društvu, poticanje i provedba preventivnih mjera u sigurnosti u prometu.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Javno djelovanje (organiziranje javnih skupova građana) radi promidžbe motociklizma; promicanje kulture u prometu i korektno ponašanje sudionika u prometu; suradnja s državnim institucijama, lokalnom upravom i regionalnom samoupravom,nevladinim organizacijama istog i sličnog interesa, medijima, stručnjacima i svim zainteresiranim građanima; publiciranje promidžbenog materijala u svezi djelovanja kluba; organiziranje promidžbenih akcija i kampanja, moto susreta i druženja motorista; suradnja i upoznavanja s drugim moto klubovima u zemlji i inozemstvu; razvijanje programa međunarodne suradnje; promicanje prirodne i kulturno povijesne baštine kroz izdavanje pisanih djela i monografije; ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje (suradnja sa srodnim udrugama, institucijama i međunarodnim organizacijama, kao i lokalnim samoupravama); izdavačka djelatnost iz područja djelovanja kluba; sudjelovanje na humanitarnim akcijama, organiziranje humanitarnih akcija, prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; organiziranje predavanja, radionica i filmskih projekcija s područja djelovanja kluba; organiziranje prigodnih kulturnih manifestacija, koncerata, glazbeno-scenskih manifestacija, projekcija i izložaba; promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti; književno-nakladnička djelatnost (izdavanje publikacija vezano za djelatnosti programa udruge); promicanja vrijednosti Domovinskog rata i hrvatskih branitelja; zalaganje za dostojno obilježavanje mjesta pogibije hrvatskih branitelja; zalaganje za obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat; ostale djelatnosti iz područja branitelja i stradalnika (promicanje zajedništva među veteranima i svim hrvatskim braniteljima; očuvanje i promocija tradicije hrvatskih branitelja; edukacija mlađih naraštaja o vrijednostima Domovinskog rata).